Huidig Hoofdstuk
Root
VRZA PI4WBR West-
Brabant
Pagina Menu
Start Activiteiten Leden Lijst
Index
Welkom op deze website.
De VRZA is de Vereniging van Radio ZendAmateurs.
De VRZA, opgericht in 1951, is een vereniging van, voor en door radiozendamateurs.
Zij stelt zich ten doel het radiozendamateurisme te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen.
Dit gebeurt o.m. door:
 • Het onderhouden en bevorderen van kontakten op nationaal en internationaal gebied met organisaties en instellingen die zich met het radiozendamateurisme bezighouden (zoals het Agentschap Telecom/EZ, zusterverenigingen, e.d.).
 • Het uitgeven van een verenigingsorgaan (CQ-PA) en andere publikaties die verband houden met het radio-zendamateurisme.
 • Het verzorgen van cursussen en cursusmateriaal bij de opleiding voor het amateurradio-zendexamen.
 • Zitting te (laten) nemen in de examencommissie voor radio-zendamateurs.
 • Deelname in het Dutch QSL Bureau dat de verzending en ontvangst van QSL-kaarten verzorgt van onze leden.
 • Het in stand houden van de verenigingszender PI4VRZ/A.
 • Het vormen en in stand houden van plaatselijke of regionale afdelingen.
 • Om het een en ander in goede banen te leiden zijn er regels in de vorm van Statuten, Huishoudelijk Reglement, Basis Afdelings Reglement en het Spelden Reglement.

Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden.
Het bestuur van de VRZA legt tijdens deze vergadering rekening en verantwoording af over de gang van zaken en het gevoerde beleid.
Ook wordt door het bestuur een beleidsnota en financiƫle begroting voor het lopende verenigingsjaar gepresenteerd.
Deze vergadering is voor ieder lid toegankelijk en elk lid brengt, indien nodig, persoonlijk zijn stem uit.

Leden
De VRZA heeft als leden zendamateurs, aspirant-zendamateurs, luisteramateurs en ereleden.
Elk lid wordt zo mogelijk bij een afdeling ingedeeld.
 • Radiozendamateurs zijn personen waaraan een amateurradio-zendvergunning is verleend.
 • Aspirant-zendamateurs zijn zij die zich voorbereiden op het examen dat door een door het Agentschap Telecom/EZ goedgekeurde organisatie wordt afgenomen voor het verkrijgen van een amateurradio-zendvergunning.
 • Luisteramateurs zijn personen die frequentiebanden beluisteren die aan de amateurdienst zijn toegewezen.

Je kunt via de website van de VRZA informatie aanvragen of je aanmelden als lid van de VRZA.
plaatje

Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Colofoon
CMS versie 220403b samengesteld in 1138 µsec.
Template versie 22 sep 2022 Pagina Grootte 7308 bytes
Aangemaakt 23 dec 2021
Aangepast 25 mrt 2022